Условия

Условия за ползване:

I. Общи условия

Достъп до цените на сайта се предоставя само след регистрация и нейното потвърждение от сайта.
Посочените в сайта цени са цени на едро, в български лева и не включват ДДС и брандиране.
Обявените цени в сайта, които потребителят вижда след като бива одобрен, получавайки достъп и възможност за поръчка, не включват цена на доставка, освен в случаите описани в глава III, т.4 и т.5.
Мострите се заплащат по цените на едро, посочени в сайта.
FortunaBuy има право да променя цените на предлаганите стоки и услуги по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока или услуга.
Всяка поръчка, направена on-line от акаунт на клиент и потвърдена от FortunaBuy се приема за такава и за нея се дължат съответните суми, посочени в поръчката, след като бъде приета.

Минималната поръчка е 100лв без ДДС.
Поръчката става валидна само след нейното потвърждение от страна на обслужващия офис.

II. Права и задължения

При всякакво предоставане на данни и по – късно одобряване или отказване на заявката за регистрация от дадения потребител,
FortunaBuy сме задължени:
– да не разкриваме лични данни за Клиента предоставени при регистрацията, на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– имаме получено изричното съгласие на Клиента;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
От FortunaBuy сме длъжни да предоставим информацията по силата на закона.
– да потвърдим поръчаните артикули или да откажем поръчката в срок до два работни дни.

– да доставим в срока заявената за покупка стока или услуга, указани в потвърждението за доставка.

Клиентът се задължава:
– да предостави информация за регистрация на юридическо или физическо лице, необходима за изготвяне на платежни документи.

– да заплати цената на поръчката си в срок според обявените в потвърждението начини;

– да посочи коректна информация, необходима за доставката на заявените артикули.

1. Права на FortunaBuy:

– не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването на тези материали, които не са коментирани изрично в поръчката.

– няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва уебсайта.

– може да потърси непостъпило плащане според законите на Република България.

2. Права на потребителите на сайта www.fortunabuy.com :

– да получават коректна информация по всички въпроси, свързани с изпълнението на поръчката им;

– да получат заявените артикули в съответния срок;

– потребителят има право на доставка на заявената стока на заявения адрес при съответните условия, описани в глава III и глава IV.

– клиентът има право да се консултира за интересуващи го и не посочени в сайта продукти или характеристики на продукти на посочените телефони и електронни адреси.

– клиент, поръчал стока, може да откаже получаването и само, когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което се установява в момента на доставката. В такива случаи стоката подлежи на рекламация.

III. Условия и начини за доставка до клиентски адрес:

Допустимият срок за доставка до клиентски адрес е до 20 работни дни за артикули без брандиране. Срокът за доставка започва да тече след постъпване на плащане от страна на клиента, освен ако не е заявено плащане чрез наложен платеж при условията, описани в гл. IV, т.1 от настоящите Условия.
Допустимият срок за доставка до клиентски адрес е до 20 работни дни за брандирани артикули. Срокът за доставка започва да тече след постъпване на плащане от страна на клиента.
Доставката на артикули поръчани, чрез www.fortunabuy.com се таксува според тарифите на предпочитаната от клиента куриерска фирма.
Доставката на поръчки за работно облекло и лични предпазни средства на стойност над 200 лв. без ДДС за територията на България до една точка на доставка се поема от FortunaBuy.
Доставката на поръчки за рекламни материали и рекламен текстил на стойност над 1000 лв. без ДДС за територията на България до една точка на доставка се поема от FortunaBuy.
Преопаковане и съответно нарушаване на опаковката на производителя е допустимо, когато се прави за облекчаване на транспортните разходи или се налага от несъответствие на количеството в поръчката и заявените от производителя опаковки.
IV. Начини на плащане:

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избраната стока по определения за това ред, Потребителят заплаща стойността обявена в сайта или тази в потвърждението, ако са налице допълнително договорени условия, преди доставка по следните начини освен, ако не е уговорено друго:
– Наложен платеж – клиентът заплаща дължимата сума на куриера при получаване на стоката до посочен адрес. В цената на продуктите не е включена сумата за доставка освен при условията на Глава III, т.4. Наложен платеж е възможен само в случаите, когато поръчаната стока е без брандиране.

– По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката и съответно доставката, ако не е на лице обстоятелство по гл. III, т.4 и т.5 от настоящите условия, по посочената банкова сметка.

www.fortunabuy.com гарантира пълна конфиденциалност на данните, необходими за издаване на фактура. Информацията, използвана от сайта не се продава, предава или по какъвто и да било начин споделя с трети страни и е изцяло съобразена със Закона за защита на личните данни и цялото българско законодателство. www.fortunabuy.com си запазва правото да променя условията за ползване на уебсайта www.fortunabuy.com по всяко време без предварително известие, като променените условия се публикуват незабавно в сайта.

Приятно сърфиране!